حضور اعضای هیات رزمندگان اسلام استان سیستان و بلوچستان در کرمان

حضور اعضای هیات رزمندگان اسلام استان سیستان و بلوچستان در کرمان

نویسنده: مدیرسایت - ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

خاطره گویی سردار باغبانی مسئول هیات رزمندگان اسلام استان سیستان و بلوچستان از حاج قاسم میرحسینی در محل بیت الزهراس کرمان