آدرس و تلفن مسئول دفاتر شهرستان ها به شرح ذیل می باشد :

 

۱- شهر زاهدان : تقاطع خیابان کفعمی و مصطفی خمینی – دفتر هیأت رزمندگان اسلام – تلفن : ۰۵۴۳۳۲۶۰۳۹۲


 

۲- شهر زابل : روبروی بعثت۱۱.جنب دبیرستان نمونه علی بن ابیطالب – اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان زابل – تلفن : ۰۵۴۳۲۲۲۵۰۳۸


 

۳- شهر زهک : مجتمع اداری زهک – ساختمان اداره راه و شهرسازی – تلفن مسئول : ۰۹۳۷۵۶۰۹۲۹۲ آقای حسین ریکی


 

۴- شهر هیرمند : حوزه مقاومت کربلا بسیج سپاه دفتر هیات